• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาวร่วมประชุมหารือประเด็น
  การอนุรักษ์และการวิจัยสิ่งแวดล้อม

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้อนรับ
  คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
  ประชาชนลาว พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศ
  ไทย ในประเด็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  และการดำเนินงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นาย
  รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ รอง
  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณ
  ภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ –
  ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
  ประธานเปิดงาน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3
  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
  Share FB

  221217Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias