• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Green OTOP "
  กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการ และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
  ทั้งร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ กับ Green OTOP "กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
  ภายใต้แนวคิด "ของขวัญจาภูมิปัญญา มรดกล้ำค่าของคนไทย"

  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคใน
  การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างกลไกและเพิ่ม
  ช่องทางการตลาด รองรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูง
  ใจให้กับผู้ประกอบการที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัด
  ภายใต้งาน OTOP CITY 2017 ในระหว่างวันที่ 17 - 25
  ธันวาคม 2560  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
  ประธานเปิดงาน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3
  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
  Share FB

  171217Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias