เกษตรกรปลื้มรับผลประโยชน์มหาศาล อ่างนฤบดินทรฯแก้แล้ง-สร้างงาน-รายได้

 • เกษตรกรปลื้มรับผลประโยชน์มหาศาล อ่างนฤบดินทรฯแก้แล้ง-สร้างงาน-รายได้

  เกษตรกรชาวนสวนผลไม้ท้ายลำน้ำ "ห้วยโสมง" เฮลั่นหมดปัญหาน้ำ ย้ำ "อ่างนฤบดินทร
  จินดา"ช่วยแก้หมดทั้งน้ำท่วม-ภัยแล้ง ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำไม่พอปลูกพืชผลทางการเกษตร
  แถมยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ จากการการท่องเที่ยวเขื่อนได้ในอนาคต

  เกษตรกรปลื้มรับผลประโยชน์มหาศาล อ่างนฤบดินทรฯแก้แล้ง-สร้างงาน-รายได้


  นายสุชาติ ธนะพฤกษ์ เกษตรกรเจ้าของ "สวนนายแป๊ะ" เลขที่ 182 หมู่ 2 ตำบลแก่งดินสอ
  อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งทำสวนส้ม บนพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร
  จินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ในอดีต จังหวัดปราจีนบุรี
  มักต้องประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำสำหรับกัก
  เก็บน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยโสมง ดังนั้นเมื่อถึงฤดูฝนก็มักจะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่
  การเกษตร ชุมชน บ้านเรือน และพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ ในจังหวัดจนได้รับความเสียหาย
  อย่างหนัก

  เกษตรกรปลื้มรับผลประโยชน์มหาศาล อ่างนฤบดินทรฯแก้แล้ง-สร้างงาน-รายได้
  ขณะที่ปัญหาภัยแล้ง ก็เป็นอีกปัญหา ที่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่การเกษตรที่อยู่บริเวณ
  ท้ายน้ำห้วยโสมง จนทำการเกษตรได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เพราะช่วงฤดูแล้งมักจะมี
  ฝนทิ้งช่วงยาวนานจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ แถมตามมาด้วยปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ น้ำ
  เน่าเสีย จนทำให้บางปีชาวบ้านต้องเดือดร้อนหนัก เพราะไม่มีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา

  นายสุชาติ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามหลังจาก อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ก่อสร้างเสร็จ
  และเริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้อง
  ประสบกับเหตุน้ำท่วมรุนแรงอีกเลย ส่วนภัยแล้งก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะเมื่อมีอ่างเก็บน้ำก็
  ทำให้มีน้ำเพียงพอที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งไม่มีปัญหาน้ำเค็มดันเข้ามาอีก
  เลยในปีนี้
  เกษตรกรปลื้มรับผลประโยชน์มหาศาล อ่างนฤบดินทรฯแก้แล้ง-สร้างงาน-รายได้

  "ผมเคยเช่าพื้นที่ทำสวนมาก่อน พอหมดสัญญาก็เลยตัดสินใจนำเงินมาซื้อที่ดินเป็นของ
  ตัวเอง ซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่อำเภอนาดีมีการระบาดของศัตรูพืชจำนวนมาก โดยเฉพาะแมลง
  วันทอง เพราะตอนนั้นเกษตรกรนิยมปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ เลยไม่กล้าลงทุนทำสวนส้ม
  ต่อ จึงเลือกมาทำสวนมะนาว แต่ทำได้ 4 ปี ก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิด ขณะเดียว
  กันหลังจากเริ่มก่อสร้างเขื่อน แมลงวันทองที่เคยระบาดก็เริ่มลดลง จึงตัดสินใจฮึดสู้ลงทุน
  ทำสวนผลไม้เพื่อเป็นสินค้ารองรับกับการท่องเที่ยวเขื่อนในอนาคต เพราะมั่นใจมากว่า
  เขื่อนไม่ได้เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเท่านั้น แต่ยังสร้างการท่องเที่ยว สร้างงาน
  สร้างรายได้ ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้ที่มหาศาลจริงๆ" นายสุชาติ กล่าว

  Share FB

  291117Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias