คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ

 • คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ

  ผู้นำชุมชนในอำเภอนาดีชี้ผลพลอยได้ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" ไม่ได้แค่ช่วยแก้
  ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งในพื้นที่ แต่ยังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปกป้องสัตว์ป่า เผยหลังเขื่อน
  เริ่มเก็บกักน้ำได้เพียงปีเดียว ป่ากลับมาชุ่มชื้นเขียวชะอุ่ม ไร้ไฟป่า ขณะที่พรานล่าสัตว์
  กับแก๊งมอดไม้ก็ไม่สามารถบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ได้ ขณะที่ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข มีอาชีพ
  ประมงช่วยสร้างรายได้ให้อย่างมั่นคง  คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ

  นายนิรันดร์ บัวจู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผย
  ว่า ในอดีตพื้นที่อำเภอนาดีไม่ได้เพียงแต่จะต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเท่านั้น
  แต่ด้วยความที่มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลาน
  ซึ่งมีป่าไม้และสัตว์ป่าจำนวนมาก ทำให้ที่ผ่านมามักต้องเผชิญกับปัญหาการบุกรุกป่า ไฟป่า
  และการลักลอบล่าสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่ภายหลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจิน
  ดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเริ่มเก็บกักน้ำ
  เมื่อปี 2559 ก็ทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป

  คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ

  "เมื่อก่อนปัญหาเยอะมาก อย่างแรกเลย คือ ไฟป่า ถ้ามองไปตามขอบเขาในช่วงหน้าแล้ง
  จะไม่เป็นสีเขียวขจีเหมือนทุกวันนี้ เพราะจะถูกไฟป่าเผาจนหมด ปัญหาอีกอย่าง คือ เรื่อง
  การล่าสัตว์ป่า โดยเฉพาะช่วงเดือนสี่เดือนห้าซึ่งมักจะมีแหล่งน้ำหรือคลองเล็กๆ น้อยๆ
  ตามหย่อมเขา ให้สัตว์ป่าลงมากินเป็นประจำ ขณะที่กลุ่มนายพรานก็รู้ดี และใช้เป็นจุดซุ่ม
  ดักยิงสัตว์ป่ากันตรงกัน แต่ภายหลังพอมีเขื่อนแล้ว มีน้ำมหาศาล สัตว์ป่าก็กินน้ำได้จาก
  ทุกที่ นายพรานก็เข้ามาไม่ได้ รวมถึงพวกตัดไม้ทำลายป่าด้วย ขณะที่ไฟป่าก็หมดไป
  เพราะป่าชุ่มชื้นขึ้น จนตอนนี้ชาวบ้านสบายใจได้แล้ว"

  คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ

  นายนิรันดร์ กล่าวอีกว่า นอกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หมดไปแล้ว หลังจากอ่างเก็บน้ำ
  นฤบดินทรจินดา เริ่มเก็บกักน้ำเมื่อปี 2559 กรมชลประทานก็ได้จัดหาพันธุ์ปลามาปล่อย
  ลงในแหล่งน้ำ ทำให้เกิดอาชีพประมงขึ้น มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาหาปลา
  ในอ่างเก็บน้ำมากขึ้น บรรดาผู้นำชุมชนจึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเพื่อวาง
  แนวทางการจัดระเบียบการจัดปลาให้เกิดความเรียบร้อย ถูกต้อง และถูกกฎหมายกันตั้ง
  แต่เนิ่นๆ จากนั้นจึงมีการจัดตั้งสหกรณ์แพปลาห้วยโสมงขึ้น โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบ
  จากอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงมาเข้าร่วมกับสหกรณ์ เมื่อจับปลาได้ให้นำมาขายให้สหกรณ์
  ผลกำไรที่ได้นำมาแบ่งปันกัน และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม
  สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งไปซื้อปลามาปล่อยเพิ่ม ชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพ ไม่ได้ทำงาน
  โรงงาน ก็สามารถมีรายได้จากการหาปลา รวมทั้งคนที่ไปทำงานต่างจังหวัด ก็กลับคืน
  ถิ่นมาประกอบอาชีพที่บ้านเกิดของตนเอง ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับ
  ชาวบ้าน และเป็นการทำให้ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งอย่างถาวรตลอดไป

  คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ


  Share FB

  291117Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias