กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.

 • กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.
  และก้าวคนละก้าว

  กรมชลประทาน เปิดเขื่อนขุนด่านปราการชลให้ชาวปอดเหล็กวิ่งชมวิวทิวทัศน์รอบเขื่อนเต็มพิกัด
  360 องศา ในงาน “ขุนด่านรัน 20 ไมล์” เป็นงานปีที่ 2 ที่เพิ่มระดับงานที่ใหญ่กว่าเดิมทั้งระยะทาง
  และจำนวนนักวิ่งกว่า 7,000 คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลชล
  ประทาน โรงพยาบาลนครนายก และมูลนิธิก้าวคนละก้าว (ตูน บอร์ดี้แสลม) ในอาทิตย์ที่ 29
  กันยายน นี้

  นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การจัดงานขุนด่านรัน 20 ไมล์ ในครั้งนี้
  จัดเป็นปีที่ 2 โดยในปีแรกได้มีการจัดการแข่งขันสูงสุดเป็นระยะทาง 10 ไมล์ ซึ่งได้รับการตอบรับ
  เป็นอย่างดีจากนักวิ่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมถึง 4,500 คน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นมอบ
  ให้กับโรงพยาบาลชลประทาน และในปีนี้ทางสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้กำหนดระยะ
  ทางการแข่งขันใหม่โดยเพิ่มระยะทางการแข่งขันเป็น 20 ไมล์ซึ่งเท่ากับ 32 กิโลเมตร เพื่อทำให้เกิด
  ความท้าทายในหมู่นักวิ่ง และยังได้เพลิดเพลินความสวยงามของวิวทิวทัศน์จากบนสันเขื่อนแบบ 360
  องศาในระยะทาง 1.6 ไมล์อีกด้วย โดยงานครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ เขื่อน
  ขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

  กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.


  สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับ 4 องค์กร ได้แก่
  โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลนครนายก และมูลนิธิก้าวคนละก้าว (ตูน บอร์
  ดี้แสลม) นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourismซึ่งเป็นการท่องเที่ยว
  อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลเรื่องความ
  สนใจการดูแลสุขภาพ และการให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย ซึ่งถือว่าทุกคนที่ร่วมงานจะได้ทำ
  บุญพร้อมมีสุขภาพกายที่ดีไปด้วย

  กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.

  ด้านนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กล่าวว่า การจัดงาน “ขุนด่าน
  รัน 20 ไมล์” ในครั้งนี้ใช้พื้นที่ลานหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เป็นบริเวณจัดงาน โดย
  เส้นทางวิ่งจะเริ่มต้นที่บริเวณลานหน้าเขื่อนไปยังเส้นทางสันเขื่อนซึ่งจะชมทิวทัศน์ที่สวยงามไปตามระยะทาง
  ที่กำหนดไว้และจะมาสิ้นสุดการแข่งขันในจุดเริ่มต้นคือบริเวณลานหน้าเขื่อน โดยในปีนี้ตั้งเป้าจำนวนผู้เข้า
  ร่วมงานไว้จำนวน 7,000 คน มีทางเลือกให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกได้ตามความสามารถในระยะทางหลาก
  หลาย คือ ประเภทหลักระยะทาง 20 ไมล์ (32 ก.ม.) 10 ไมล์ (16 ก.ม.) 7 ไมล์(11.2 ก.ม.) และ 4 ไมล์ (6 ก.ม.)

  กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.

  โดยในแต่ละประเภทจัดแบ่งกลุ่มการแข่งขันตามช่วงอายุอย่างเหมาะสม ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5
  ในระยะ20 , 10 และ7 ไมล์ ในแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยเกียรติยศ สำหรับระยะ 4 ไมล์นักวิ่งจะได้รับเฉพาะ
  เหรียญรางวัล และในการแข่งขันครั้งนี้ยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะทั่วไป (Overall) อันดับที่ 1-5 ในแต่ละ
  ประเภทอีกจำนวนหนึ่งซึ่งแยกเป็น Overall International และ Overall สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ โดยรวมมี
  มูลค่ากว่า 200,000 บาท และความพิเศษของงานคือได้นักวิ่งที่มาร่วมงานจะได้มีโอกาสร่วมวิ่งกับคุณก้อย
  รัชวิน วงศ์วิริยะ ที่จะมาร่วมวิ่งในงานนี้ด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
  ด้านเพื่อเตรียมต้อนรับนักวิ่งไม่ว่าจะเป็นจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม หน่วยแพทย์พยาบาล ทีมจักรยานอาสา
  สถานที่จอดรถ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในบริเวณงานและตามเส้นทางแข่งขัน

  กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.

  ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานแล้วกว่า 7,000 คน และยังสามารถสมัครเข้าร่วมในระยะ 20 และ 10 ไมล์ ได้
  ส่วนระยะ 7 และ 4 ไมล์มีผู้สมัครเข้ามาเต็มเป้าหมายแล้วเรียบร้อย โดยสามารถสอบถามหรือดูรายละเอียดการ
  รับสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ amazingfield.net, เฟสบุ๊ก : Khundanrun หรือโทร 0-2277-6670-1  กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.
  Share FB
  27.9.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias