กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

 • กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
  รอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปยังทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ)

  ​วันนี้ (17 สิงหาคม 2560) เวลา 10.19 น. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทาง
  พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงเสาเข็มโครงการ
  ก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษ
  ศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ณ บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ด้าน
  ทิศเหนือของสถานีขนส่งหมอชิต 2 โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏ
  หมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ.พร้อมด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ นางพเยาว์ มริตตนะ
  พร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตลอดจน
  คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมในพิธี

  กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

  นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวในรายละเอียดว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดย
  อำนวยความสะดวก ในด้านการเดินทางให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ เป็นนโยบายสำคัญ
  ของกระทรวงคมนาคม และ กทพ. ในการบริหารจัดการระบบทางพิเศษ ให้เกิดประโยชน์
  ต่อผู้ใช้ทางและประชาชนในภาพรวม ซึ่งหลังจากที่กทพ. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟ
  ฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้เปิดให้บริการ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบ
  นอกกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ส่งผลให้ประชาชน มีทางเลือกในการ
  เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองมากขึ้น หากแต่ยังมีบางทิศทางที่ผู้ใช้ทางพิเศษยังไม่สามารถ
  เดินทางเชื่อมต่อได้ นั่นก็คือการเชื่อมต่อการเดินทางจากทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบ
  นอกกรุงเทพมหานคร ไปสู่ทิศทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครไปยังถนนงามวงศ์วาน
  แจ้งวัฒนะ หรือเชื่อมต่อทางพิเศษอุดรรัถยาเพื่อมุ่งหน้าไปบางไทร บางปะอิน

  กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

  กทพ. และ BEM จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบ
  นอกกรุงเทพมหานคร ไปยังทางพิเศษศรีรัช (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) โดยมีรูปแบบโครงการ
  เป็นทางเชื่อมยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 360 เมตร โดยมีการเชื่อมต่อ
  กันบนทางยกระดับ พื้นที่ประมาณ 3,150 ตารางเมตร ก่อสร้างเสาโครงการในพื้นที่ของการ
  รถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้นทางเชื่อมแยกออกจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
  รอบนอกฯ บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง เชื่อมต่อเข้ากับทางพิเศษศรีรัชบริเวณ
  ถนนกำแพงเพชร 2 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทาง
  พิเศษที่มาจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จะสามารถเข้าสู่ทางพิเศษศรีรัช มุ่ง
  หน้าไปยังถนนแจ้งวัฒนะได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาลงทางพิเศษตรงถนนกำแพงเพชรแล้ว
  กลับขึ้นทางพิเศษใหม่อีกรอบ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้
  คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 18 เดือน มูลค่าโครงการประมาณ 275 ล้านบาท

  กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

  "การทางพิเศษฯ และ BEM หวังว่าโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
  รอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปยังทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) จะเป็นประโยชน์ต่อ
  ประชาชน และช่วยประหยัด เวลาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง รวมถึงช่วยแก้ปัญหา
  จราจรในภาพรวมของระบบทางพิเศษ" นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

  กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

  กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

  กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

  Share FB

  180817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias