วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

 • วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

  วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ริเริ่มโดย เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิก
  วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ที่ผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชาวอเมริกันกว่า 20 ล้าน
  คนทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม

  สมาชิกวุฒิสภาเนลสันได้ตัดสินใจขอให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ยกเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็น
  วาระแห่งชาติ เคเนดีเห็นด้วยและได้ออกเดินสายทั่วประเทศ เป็นเวลา 5 วัน 11 รัฐ ในช่วงเดือนกันยายน
  พ.ศ. 2506 (ก่อนที่ประธานาธิบดีเคเนดีจะถูกลอบยิงเสียชีวิต) การเดินสายครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
  การริเริ่มวันคุ้มครองโลก จนในปี พ.ศ. 2512 สมาชิกวุฒิสภาเนลสันได้ผลักดันให้มีการจัดการชุมนุม
  ประชาชนระดับรากหญ้าทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้แสดงความคิดเห็นในปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้เชิญชวน
  ให้ทุก ๆ คนร่วมการชุมนุมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดกระแสความห่วงใยในวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ของ
  สังคมอเมริกันในขณะนั้น นำสู่ความสำเร็จของการก่อตั้งวันคุ้มครองโลกขึ้น

  ต่อมามีการตั้งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น นำไปสู่การออกกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม
  จำนวนมาก และกลายเป็นที่มาของวันคุ้มครองโลก ตรงกับวันท 22 เมษายน ที่ประกาศโดยโครงการ
  สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

  วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day  ข้อมูลต้นฉบับจาก wikipedia, the standard
  ภาพจาก pixabay.com


  Share FB
  20.4.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias