22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)

 • หลักเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ “โควิด19” 5,000 บาท

  หนึ่งในมาตรการที่เป็นที่สนใจอย่างมาก คือ การมอบเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน
  ตั้งแต่ เมษายน-พฤษภาคม 2563 สำหรับ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ทำอาชีพอิสระ ที่ไม่มีประกันสังคม
  ที่ได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างหรือธุรกิจต้องหยุดกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น
  ลูกจ้างแรงงานในสนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส และสถาน
  บริการอื่น ๆ เป็นต้น

  คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  1.แรงงาน
  2.ลูกจ้างชั่วคราว
  3.อาชีพอิสระ
  (ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับความเดือดร้อนจากcovik19)

  หลักฐานที่ต้องเตรียม ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน แจกเงิน 5,000 บาท
  1.บัตรประจำตัวประชาชน
  2.ข้อมูลส่วนบุคคล
  3.ข้อมูลนายจ้าง

  ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มี.ค. 63
  ช่องทางออฟไลน์ : ติดต่อที่ธนาคารของรัฐได้ที่ ธนาคารกรุงไทย

  ช่องทางรับเงินเยียวยา
  1.พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
  2.โอนเข้าบัญชีธนาคาร

  ข้อมูลอ้างอิงจาก
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  ภาพ pixabay.com


   22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)
  Share FB
  27.3.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias