ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร

 • ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร

  ภายในปี 2025 เกือบ 1 ใน 4 ของประชากรโลกอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำจากความ
  แห้งแล้ง ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามหาหนทางในการแก้ปัญหานี้ จึงจำเป็นต้องใช้น้ำ
  จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าน้ำค้าง หรือหยดน้ำในอากาศอย่างหมอก โดยมีสิ่งมีชีวิตในทะเลทรายที่
  นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลไกการเอาตัวรอดของสัตว์ทะเลทรายชนิดหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจ
  ในการคิดค้นนวัตกรรมต่อสู้กับภัยแล้ง

  สัตว์ที่ว่านี้คือ แมลงปีกแข็งแห่งทะเลทรายนามิบ (Namib Desert beetles) หรือตัวด้วงทะเลทราย
  นามิบ ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลทรายนามิบในทวีปแอฟริกา หนึ่งในดินแดนที่แห้งแล้งที่สุดในโลก
  ด้วงชนิดนี้สามารถเอาชีวิตรอดจากความแห้งแล้งได้ด้วยลักษณะทางกายภาพอันชาญฉลาด
  พวกมันจะดักจับละอองน้ำในสายหมอกที่พัดมาจากชายฝั่งทะเล โดยการยืนก้มหัวอยู่บนยอด
  เนินทราย

  แผ่นหลังของด้วงมีพื้นผิวขรุขระ ที่ส่วนยอดสามารถดักเก็บน้ำได้ และส่วนโค้งเว้าที่มีคุณสมบัติไล่
  น้ำได้ช่วยให้ละอองน้ำขนาดเล็กจากหมอกติดอยู่บนพื้นผิวสะสมที่ปุ่มนี้เกิดเป็นหยดน้ำที่มีขนาด
  และน้ำหนักมากขึ้น แล้วไหลไปรวมตัวกัน จากนั้นหยดน้ำจะไหลเข้าสู่ปากตัวด้วงในที่สุด

  ปัจจุบันทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักรได้นำลักษณะพิเศษของหลังตัวด้วงมาพัฒนาเป็น
  แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อช่วยในการดักละอองน้ำจากหมอก และช่วยให้โรงพยาบาลในแอฟริกา
  สามารถเก็บกักน้ำสะอาดไว้ใช้ในการผลิตยารักษาโรคต่อไป

  ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก
  https://www.bbc.com/thai/features-51157191
  https://www.mtec.or.th/post-knowledges/30056/
  https://pixabay.com/th/photos/


  ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร
  ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร


  ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร


  ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร

  ด้วงทะเลทรายอาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างไร

  Share FB
  23.1.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias